Armağanevler Mah. Çardak Sok. No:34/A Ümraniye - İst 0216 594 82 88 Sabah: 08:30 - 19:30

Asansör Hakkında Detaylı Bilgi

Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Yönetmeliği’nde konu şu şekilde yer alır:

Madde 24 “Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır.”

Asansör Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Asansör bakımı yetkili servis tarafından iki aşamada gerçekleşir. Muayene denen ilk aşamada teknik elemanlar tarafından elle ve gözle asansörün mevcut durumu tespit edilir. Servis denilen ikinci aşamada ise asansörün bakımı için gerekli işlemler yapılır.
  • Öncelikle asansörü taşıyan halatlar, asansör kablosu, ray pabuçları, tahrik kasnağı yivi, makine grubundaki dişli ve yataklar, somunlar ve cıvatalar kontrol edilir. Gevşemiş olan aksamlar sıkılarak sabitleştirilir.
  • Aşınmış ve yıpranmış olan parçalar varsa duruma göre bu parçaların değiştirilmesi ya da yağlanması sağlanır.
  • Asansörün sürekli yağ içinde çalışan parçalarının yağları kontrol edilir. Askı halatları, kılavuz raylar, hidrolik tamponlar, kumanda anahtarları, röleler, emniyet halatları ve emniyet tertibatının hareketli parçaları önce temizlenirler ve daha sonra asansör firmasının önerdiği yağ kullanılarak yağlanırlar.
  • Asansör boşluğunda, makine dairesinde ve kabin üst yüzeyinde bulunan, asansörün çalışmasını tehlikeye sokacak olan yabancı maddeler temizlenir.
  • Asansörün frenleme elemanları kontrol edilerek, sarsıntısız bir frenleme yapılabilmesi için gerekli olan ayarlamalar yapılır.
  • Asansörün kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığı kontrol edilerek gerekli ayarlamalar yapılır.
  • Asansör kapılarının çalışması kontrol edilerek, kapıların istenilen yumuşaklıkta kapanması için gerekli olan ayarlamalar yapılır.
  • Asansörün röleleri kontrol edilerek, asansörü çalıştıran ve durduran kontakların basıncı kontrol edilir, yayların ayarları yapılır ve gevşek klemens vidaları sıkılır.
  • Son olarak asansöre yapılan bakım ile ilgili bakım raporu, asansörün bakım defterine yazılır.